top of page

Mesafeli
Satış
Sözleşmesi*

*Kontrol edilecektir

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1 - TARAFLAR
1.1. SATICI:
Unvanı: Finq Teknoloji ve İnovasyon A.Ş.
Adresi: Mimar Sinan, Bosna Cd. No:6 D D:5, 34782 Çekmeköy/İstanbul
Telefon: 
E-posta: fatih@finq.com.tr

1.2. ALICI:
Adı/Soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-posta:

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın, SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Ürünün adı, türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat adresi, fatura bilgileri ve kargo ücreti ALICI'nın sipariş formunda belirttiği ve işbu sözleşmenin bir parçası olan bilgilerdir.

MADDE 4 - FİYAT VE ÖDEME ŞEKİLLERİ
Ürünün satış fiyatı ve ödeme şekli ALICI tarafından onaylanmış olup, ayrıca ALICI, ilave olarak teslimat ve taşıma masrafları, vergiler gibi gerekli olabilecek tüm masrafları üstlenir.

MADDE 5 - TESLİMAT VE TESLİMAT ŞARTLARI
Ürün, ALICI'nın belirttiği teslimat adresine ve belirtilen kişi/kişilere teslim edilecektir. Teslimatı geciken ya da gerçekleşmeyen durumlarla ilgili olarak SATICI, ALICI'ya bilgi vermekle yükümlüdür.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI VE ŞARTLARI
ALICI, işbu sözleşme konusu ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması ve ürünün iade edilmesi durumunda, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen belgedeki bilgiler dikkate alınır. Ürünün faturasının iadesi zorunludur.

MADDE 7 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. SATICI, işbu sözleşme konusu ürünü sağlam, tam, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi taahhüt eder.

7.2. ALICI, işbu sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylar ve satış fiyatını ödeme yükümlülüğünü yerine getirir.

MADDE 8 - HUKUKİ SONUÇLAR
İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylandığı tarihte geçerlilik kazanır.

SATICI: Finq Teknoloji ve İnovasyon A.Ş.

ALICI:

bottom of page